Võru ja Setu ilukirjanduskorpus

View resource name in all available languages

Võro ja seto kirändüskogo

Ilukirjanduse korpuse kogumahuks on ca 350 000 sõna, korpus on viimase aasta jooksul muudetud tekstiarhiivist avalikuks keelekorpuseks koos vajaliku kasutajaliidesega, mis asub aadressil http://synaq.org/ilo.

You don’t have the permission to edit this resource.