Estonian Riddles Database

View resource name in all available languages

Eesti mõistatuste andmebaas

EMER

The database was created at the Department of Folkloristics of the Estonian Literary Museum. The foundation for the database was 2,800 Word 7.0 format data tables, on the basis of which the manuscripts of the main volumes I (2001) and II (2002) of the academic publication "Estonian Riddles" (ER) were compiled. The database is available in three variants; this version is converted into an xml-formatted "base reader", which provides 95,751 entries of the texts of Estonian riddles by groups of 20,000 entries in the order of the types and texts of EM I-II (unlike the online interface of the database, in which entries are given by groups of 1000). Auxiliary materials for the database (not all included here) are: 1) all the information contained in the ER I-II paper editions; 2) thematic register of solutions; 3) a contour map of Estonian parishes with parish abbreviations; 4) an autonomous general purpose mapping machine.

The database uses source material common with academic editions of Estonian riddles:
Estonian Riddles [Eesti mõistatused] I, [riddle types] 1–1350 = Aenigmata Estonica I, 1–1350 / Institute of the Estonian Language, Estonian Literary Museum, University of Tartu; compiled by Anne Hussar, Arvo Krikmann, Rein Saukas, Piret Voolaid; edited by Arvo Krikmann and Rein Saukas. Tartu: Estonian Language Foundation, 2001 (Tallinn: Pakett), 891 pages.
Estonian Riddles [Eesti mõistatused] II, [riddle types] 1351–2800 = Aenigmata Estonica II, 1351–2800 / Institute of the Estonian Language, Estonian Literary Museum, University of Tartu; compiled by Anne Hussar, Arvo Krikmann, Rein Saukas, Piret Voolaid; edited by Arvo Krikmann and Rein Saukas. Tartu: Estonian Language Foundation, 2002 (Tallinn: Pakett), 877 pages.
Compilers of the electronic database: Jaak Krikmann (php), Arvo Krikmann (author, consultant).

View resource description in all available languages

Andmebaas on rajatud Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas. Baasi aluseks oli 2800 Word 7.0 formaadis andmetabelit, mille põhjal toodeti akadeemilise väljaande "Eesti mõistatused" (EM) põhiköidete I (2001) ja II (2002) käsikiri. Andmebaas on kasutatav kolmes variandis, siinne versioon on xml-kujule teisendatud "baas-lugemik", mis esitab 95 751 eesti mõistatusteksti kirjed 20 000 kirje kaupa EM I–II tüüpide ja tekstide järjekorras (erinevalt andmebaasi kasutajaliidesest, kus on kirjed esitatud 1000 kaupa). Andmebaasi juurde kuuluvad abimaterjalid (millest kõiki pole siinses versioonis): 1) kogu EM I–II trükiversioonis leiduv teave 2) lahendite temaatiline register 3) Eesti kihelkondade kontuurkaart kihelkonnalühenditega 4) mõistatuste andmebaasi suhtes autonoomne üldotstarbeline kartografeerimismasin.

Andmebaas kasutab ühist allikmaterjali eesti mõistatuste akadeemiliste väljaannetega:

Eesti mõistatused. I, [mõistatustüübid] 1-1350 = Aenigmata Estonica. I, 1-1350 / Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool; koostanud Anne Hussar, Arvo Krikmann, Rein Saukas, Piret Voolaid; toimetanud Arvo Krikmann ja Rein Saukas, Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 2001 (Tallinn: Pakett), 891 lk.

Eesti mõistatused. II, [mõistatustüübid] 1351-2800 = Aenigmata Estonica II, 1351-2800 / Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool; koostanud Anne Hussar, Arvo Krikmann, Rein Saukas, Piret Voolaid; toimetanud Arvo Krikmann ja Rein Saukas, Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 2002 (Tallinn: Pakett), 877 lk.
Elektroonilise andmebaasi koostajad: Jaak Krikmann (php), Arvo Krikmann (autor, konsultatsioon).

Märksõnad: Eesti, Eesti Kirjandusmuuseum

You don’t have the permission to edit this resource.