Estonian Frequency Dictionary ver. 2.0

View resource name in all available languages

Sagedussõnastik 2.0

Sagedusloend on koostatud statistilise ühestajaga t3mesta morfoloogiliselt ühestatud ning seejärel reeglipõhise meetodiga järelühestatud Tasakaalus korpuse põhjal. Korpuse koostisosadeks on: 5 miljonit sõna ajalehetekste, 5 miljonit sõna ilukirjandust, 5 miljonit sõna teadustekste.

You don’t have the permission to edit this resource.