The Dictionary of the Mulgi Dialect

View resource name in all available languages

Mulgi sõnastik

An online dictionary searchable by keyword (in dialect spelling), standard Estonian equivalent (meaning) or style label. Most of the entry words are provided with sentence examples and references to words with the same or similar meaning.

View resource description in all available languages

Mulgi veebisõnastikust saab sõnu otsida nii märksõna (murdekuju), kirjakeelse vaste (tähenduse) kui ka stiili järgi. Märksõnade juurde on enamasti lisatud ka näitelaused ning viited teistele sama või lähedase tähendusega sõnadele.

You don’t have the permission to edit this resource.